CCNA

Certyfikat CCNA (ang. Cisco Certified Network Associate) 

– obecnie drugi stopień certyfikatu wydawany przez firmę Cisco

Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi  lub telekomunikacyjnymi. 

Nauczyciele z uprawnieniami do prowadzenia kursu CCNA - Wprowadzenie do sieci, Switching, Routing i Wireless Essentials: